ACCEPTATIONEM................3
alio, etiam praeter eius assensum, et valet ante eiusdem acceptationem, salvis clausulis contrariis. - Rescriptum in quo nullus daturCan. 61
electio vel postulatio; tandem per simplecem electionem et electi acceptationem, si electio non egeat confirmatione. - Auctoritati, cuius estCan. 147
regionis morem. § 2. Ulteriores condiciones ad constitutionem et acceptationem fundationum quod attinet, iure particulari definiantur. - Pecunia etCan. 1304
 
 ACCEPTATIONIS................1
cum episcopali consecratione. Quare, eandem potestatem obtinet a momento acceptationis electus ad summum pontificatum, qui episcopali charactere insignitus estCan. 332
 
 ACCEPTATO....................1
ad coniugalem convictum restaurandum inducantur. - § 1. Libello acceptato, praeses vel ponens procedat ad notificationem decreti citationis adCan. 1677
 
 ACCEPTAVERIT.................2
instituere, instituat legitime praesentatum quem idoneum reppererit et qui acceptaverit; quod si plures legitime praesentati idonei repertisint, eorundem unumCan. 163
electio effectum non habet. § 2. Si electus non acceptaverit, omne ius ex electione amittit nec subsequenti acceptatione convalescitCan. 177
 
 ACCEPTENTUR..................1
de persona iuridica publica; eiusdem Ordinarii licentia requiritur ut acceptentur quae onere modali vel condicione gravantur, firmo praescripto canCan. 1267
 
 ACCEPTET.....................5
recepta intimatione significare collegii aut coetus praesidi utrum electionem acceptet necne; secus electio effectum non habet. § 2. SiCan. 177
Auctoritas renuntiationem iusta et proportionata causa non innixam ne acceptet. § 3. Renuntiatio quae acceptatione indiget, nisi intra tresCan. 189
si donator id expresse et omnino prohibuerit, fiduciam ne acceptet. § 2. Ordinarius debet exigere ut bona fiduciaria inCan. 1302
pendente causa, servetur can. 1518. - Iudex, antequam causam acceptet et quotiescumque spem boni exitus perspicit, pastoralia media adhibeatCan. 1676
competentiam, serventur praescripta can. 1673. - Iudex, antequam causam acceptet et quotiescumque spem boni exitus perspicit, pastoralia media adhibeatCan. 1695
 
 ACCEPTETUR...................4
3. Renuntiatio quae acceptatione indiget, nisi intra tres menses acceptetur, omni vi caret; quae acceptatione non indiget effectum sortiturCan. 189
fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur. - § 1. Romanus Pontifex, vi sui muneris, nonCan. 332
Votum est publicum, si nomine Ecclesiae a legitimo Superiore acceptetur; secus privatim. § 2. Sollemne, si ab Ecclesia utiCan. 1192
dummodo haec ab Episcopo legitime acceptari possit et reapse acceptetur. - § 1. Si parochus intra praestitutos dies nonCan. 1743
 
 ACCEPTI......................5
dioecesis regimine anno venturo praevidentur, necnon, anno exeunte, rationem accepti et expensi probare. - § 1. In singulis dioecesibusCan. 493
4. Anno vertente, oeconomus consilio a rebus oeconomicis rationem accepti et expensi reddere debet. - § 1. In unaquaqueCan. 494
religioso emissae necnon mutati ritus; eaeque adnotationes in documento accepti baptismi semper referantur. § 3. Unicuique paroecia sit propriumCan. 535
de consensu Ordinarii in fines personae iuridicae occupare; 7_ accepti et expensi libros bene ordinatos habere; 8_ rationem administrationisCan. 1284
fieri potest, in archivo curiae deponere. § 3. Provisiones accepti et expensi, ut ab administratoribus quotannis componantur, enixe commendaturCan. 1284
 
 ACCEPTIO.....................1
1264, cauto tamen ne ulla fiat in exequiis personarum acceptio neve pauperes debitis exequiis priventur. - Expleta tumulatione, inscriptioCan. 1181
 
 ACCEPTIONE...................2
idoneum ad paroecialem curam in eadem implendam, omni personarum acceptione remota ut iudicium de idoneitate ferat, audiat vicarium foraneumCan. 524
universalis et proprii servent, abstineant a quovis abusu et acceptione personarum, et, nihil praeter Deum et bonum instituti praeCan. 626
 
 ACCEPTIS.....................3
quicumque ad Episcopatum promotus debet intra tres menses ab acceptis apostolicis litteris consecrationem episcopalem recipere, et quidem antequam officiiCan. 379
aliis committere intendat, earum celebrationem quam primum sacerdotibus sibi acceptis committat, dummodo ipsi constet eos esse omni exceptione maioresCan. 955
Episcopo ritus diversi a ritu promovendi. - Episcopus ordinans, acceptis legitimis litteris dimissoriis, ad ordinationem ne procedat, nisi deCan. 1022
 
 ACCERSIRI....................1
quibus potissimum argumentis suae conclusiones nitantur. § 3. Peritus accersiri potest a iudice ut explicationes, quae ulterius necessariae videanturCan. 1578
 
 ACCESSERIT...................1
nullum tamen inceptum nomen catholicum sibi vindicet, nisi consensus accesserit competentis auctoritatis ecclesiasticae. - Christifideles, quippe qui baptismo adCan. 216
 
 ACCESSORIE...................2
instantia, sive ut pars quae proprium ius defendit, sive accessorie ad aliquem litigantem adiuvandum. § 2. Sed ut admittaturCan. 1596
nisi ius particulare statuat easdem causas, si incidenter et accessorie agantur, posse a iudice ecclesiastico cognosci ac definiri. -Can. 1672
 
 ACCESSU......................1
rem inspicere, decreto id praestituat, quo ea quae in accessu praestanda sint, auditis partibus, summatim describat. - Peractae recognitionisCan. 1582
 
 ACCESSUS.....................1
ab Episcopo dioecesano aut a Vicario vel Praefecto apostolico accessus ad ordines denegatus fuerit. - § 1. Superiori maioriCan. 1018
 
 ACCIDERINT...................1
additis et generatim de omnibus memoria dignis quae forte acciderint, cum testes excutiebantur. - § 1. In fine examinisCan. 1568
 
 ACCIDERIT....................3
parocho proprio. § 3. Si extra propriam paroeciam mors acciderit, neque cadaver ad eam translatum fuerit, neque aliqua ecclesiaCan. 1177
3. De peracta conclusione in causa, quocumque modo ea acciderit, iudex decretum ferat. - § 1. Post conclusionem inCan. 1599
textu vel error irrepserit in calculis, vel error materialis acciderit in transcribenda parte dispositiva aut in factis vel partiumCan. 1616
 
 ACCIDIT......................1
legitime electa, exequiae celebrentur in ecclesia paroeciae ubi mors accidit, nisi alia iure particulari designata sit. - Exequiae EpiscopiCan. 1177
 
 ACCIPERE.....................3
infirmitate quadam laborantes necnon eorum curae addicti, sanctissimam Eucharistiam accipere possunt, etiamsi intra horam antecedentem aliquid sumpserint. - §Can. 919
est stipem sponte oblatam definita maiorem pro Missae applicatione accipere, et etiam minorem. § 2. Ubi desit tale decretumCan. 952
- Nemini licet tot stipes Missarum per se applicandarum accipere, quibus intra annum satisfacere non potest. - Si certisCan. 953
 
 ACCIPIANT....................1
ex verbo Dei et sacramentis, adiumenta a sacris Pastoribus accipiant. - Ius est christifidelibus, ut cultum Deo persolvant iuxtaCan. 213
 
 ACCIPIATUR...................1
salutis nuntium ab universis hominibus ubique terrarum cognoscatur et accipiatur; quae obligatio eo vel magis urget iis in adiunctisCan. 225
 
 ACCIPIENDUM..................2
habetur, si is cui destinatur, rite vocatus ad decretum accipiendum vel audiendum, sine iusta causa non comparuerit vel subscribereCan. 56
uno Romano Pontifice conceditur. - § 1. Competens ad accipiendum libellum, quo petitur dispensatio, est Episcopus dioecesanus domicilii velCan. 1699
 
 ACCIPIUNT....................1
vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium. - Omnes possunt matrimonium contrahere, quiCan. 1057
 
 ACCOMMODANDA.................1
Sede approbanda novis quoque adiunctis, approbante item Sancta Sede, accommodanda, qua institutionis in seminario tradendae definiantur summa principia atqueCan. 242
 
 ACCOMMODATA..................2
Evangelii doctrinam hominibus sui temporis apte, ratione eorundem ingenio accommodata, nuntiare valeant. - Institutionis sacerdotalis Ratione provideatur ut alumniCan. 248
studiorum. - § 1. Institutio sit systematica, captui sodalium accommodata, spiritualis et apostolica, doctrinalis simul ac practica, titulis etiamCan. 660
 
 ACCOMMODATAE.................1
quae asserit, cognoverit. - Interrogationes breves sunto, interrogandi captui accommodatae, non plura simul complectentes, non captiosae, non subdolae, nonCan. 1564
 
 ACCOMMODATAM.................2
patrimonium instituti de quo in can. 578, tueri et accommodatam renovationem iuxta ipsum promovere, Moderatorem supremum eligere, maiora negotiaCan. 631
debet rationem probationis et institutionis fini et indoli societatis accommodatam, praesertim doctrinalem, spiritualem et apostolicam, ita ut sodales vocationemCan. 735
 
 ACCOMMODATAS.................1
apostolatus formas et rationes temporis et loci adiunctis apte accommodatas, ad normam iuris. - § 1. Episcoporum conferentia regulaCan. 447
 
 ACCOMMODATO..................1
etiam corripere potest, modo peculiaribus personae et facti condicionibus accommodato. § 3. De monitione et correptione constare semper debetCan. 1339
 
 ACCOMMODATUM.................1
Titulum seu nomen sibi eligant, temporis et loci usibus accommodatum, maxime ab ipso fine, quem intendunt, selectum. - §Can. 304
 
 ACCOMMODENT..................1
maiorem expetere; ipsi tamen fas est stipem necessitatibus, prudenter accommodent, novis etiam et opportunis mediis adhibitis. § 2. InstitutaCan. 677
 
 ACCOMMODENTUR................1
interest, probatam, qua normae institutionis sacerdotalis Rationis adiunctis particularibus accommodentur, ac pressius determinentur praesertim disciplinae capita quae ad alumnorumCan. 243
 
 ACCOMODATA...................1
1. In omnibus domibus clausura indoli et missioni instituti accomodata servetur secundum determinationes proprii iuris, aliqua parte domus religiosaeCan. 667
 
 ACCOMODATAM..................1
datas, observare debent. Cetera monialium monasteria clausuram propriae indoli accomodatam et in constitutionibus definitam servent. § 4. Episcopus dioecesanusCan. 667
 
 ACCOMODATO...................1
statutum componendis. - Doctrina christiana proponatur modo auditorum condicioni accomodato atque ratione temporum necessitatibus aptata. - Parochi certis temporibusCan. 769
 
 ACCURATA.....................2
ministrari possit pueris, requiritur ut ipsi sufficienti cognitione et accurata praeparatione gaudeant, ita ut mysterium Christi pro suo captuCan. 913
iisdem recipiendis avertere. - Aspirantes ad diaconatum et presbyteratum accurata praeparatione efformentur, ad normam iuris. - Curet Episcopus dioecesanusCan. 1027
 
 ACCURATE.....................15
Omnia electionis acta ab eo qui actuarii munere fungitur accurate describantur, et saltem ab eodem actuario, praeside ac scrutatoribusCan. 173
- Institutionis sacerdotalis Ratione provideatur ut alumni non tantum accurate linguam patriam edoceantur, sed etiam linguam latinam bene calleantCan. 249
Metropolitae competit: 1_ vigilare ut fides et disciplina ecclesiastica accurate serventur, et de abusibus, si qui habeantur, Romanum PontificemCan. 436
instituti vel societatis inita, qua inter alia expresse et accurate definiantur, quae ad opus explendum, ad personas eidem addicendasCan. 520
supellectilis, maxime in celebratione eucharistica et custodia sanctissimi Sacramenti, accurate serventur, ut recte conscribantur et debite custodiantur libri paroecialesCan. 555
suggestiones capitulo generali libere mittere potest. - Ius proprium accurate determinet quae pertineant ad alia instituti capitula et adCan. 632
et competentem instituti Superiorem, qua, inter alia, expresse et accurate definiantur quae ad opus explendum, ad sodales eidem addicendosCan. 681
constare debet, collegialiter procedat ad probationes, argumenta et defensiones accurate perpendenda, et si per secretam suffragationem id decisum fueritCan. 699
tradiderunt, notatis etiam earundem stipibus. § 4. Quilibet sacerdos accurate notare debet Missas quas celebrandas acceperit, quibusque satisfecerit. -Can. 955
stipes Missarum recipi solent, peculiarem habeant librum, in quo accurate adnotent Missarum celebrandarum numerum, intentionem, stipem oblatam, necnon celebrationemCan. 958
Unctiones verbis, ordine et modo praescriptis in liturgicis libris, accurate peragantur; in casu tamen necessitatis, sufficit unctio unica inCan. 1000
loci ordinationis diligenter custodiendo, et omnia singularum ordinationum documenta accurate serventur. § 2. Singulis ordinatis det Episcopus ordinans authenticumCan. 1053
Sedes Apostolica. § 2. In sacramentalibus conficiendis seu administrandis accurate serventur ritus et formulae ab Ecclesiae auctoritate probata. -Can. 1167
inobservantia damnum Ecclesiae obveniat; 4_ reditus bonorum ac proventus accurate et iusto tempore exigere exactosque tuto servare et secundumCan. 1284
neglexerit; 2_ probationes et argumenta omnia cum duobus assessoribus accurate perpendat; 3_ si de delicto certo constet neque actioCan. 1720